Odpady budowlane

Aktualności

Jesteś odbiorcą odpadów budowlanych?

Jesteś odbiorca odpadów budowlanych? Zostań naszym partnerem

Wróć do listy artykułów

Gospodarka odpadami budowlanymi

...

Prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami ukierunkowanej na ich odzysk, jest realizacją współczesnej koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podstawowym wymaganiem realizacji procesów odzysku odpadów jest ich selekcja. W przedsięwzięciach budowlanych prowadzenie prac rozbiórkowych w systemie dekonstrukcji z selekcją odpadów wiąże się z ponoszenie większych kosztów operacyjnych na etapie rozbiórki obiektu niżeli w przypadku klasycznego wyburzenia (Coelho and brito 2013) (Min, Yang, and Wang 2010). Selektywnie zebrane odpady dają jednak możliwość rekompensaty poniesionych kosztów na etapie gospodarowania nimi. Czysta frakcja materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki, posiada wartość rynkową surowca z recyklingu, zwłaszcza w obszarze efektywnego wykorzystania kruszywa betonowego (RA) (Deng et al. 2016). Dochód ze sprzedaży surowców oraz uniknięcie konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przekazaniem odpadów do utylizacji stanowi łącznie wspomnianą rekompensatę kosztów operacyjnych. 

Wartość surowców z odzysku jak i koszty utylizacji odpadów są zróżnicowane, stąd ważnym elementem przedsięwzięcia budowlanego polegającego na rozbiórce obiektu jest więc ocena ilościowa i jakościowa generowanych odpadów zgodnie z katalogiem odpadów (Minister Środowiska 2014). W fazie inicjacji przedsięwzięcia rozbiórki obiektu budowlanego, ze względów finansowych, logistycznych oraz z uwagi na dobór rozwiązań technologicznych, istotne jest prognozowanie ilości i kosztów powstałych odpadów określonego rodzaju.

W praktyce, obiekty poddawane rozbiórce nie posiadają kompletnej dokumentacji technicznej, stąd proces szacowania ilości i jakości odpadów a dalej kosztów ich zagospodarowania jest procesem złożony. Można przyjąć, że ocenę ilościowa i jakościową przeprowadzi kosztorysant. Wyniki jego oceny stanowią dane wejściowe do analiz prowadzonych przez planistę w zakresie logistyki palcu budowy (wymaganych placów składowych odpadów) oraz wstępnego harmonogramu procesów gospodarki odpadami. Na tej podstawie, wraz z analizą makootoczenia w obszarze cen za przyjęcie odpadów do utylizacji a także cen selektywnie zebranych odpadów, możliwe jest opracowanie koncepcji realizacji procesów gospodarki odpadami. Zdobywanie informacji rynkowej o cenach zagospodarowania odpadów jest jednak procesem żmudny, dlatego w tym zakresie RYNEKODPADOW.PL (dawniej WASTE Manager) oferuje kompleksowe wsparcie (rys).